Convocatòries

Resistències artístiques. Producció artística en entorns educatius

Bases

Resultat de la convocatòria

#ResistènciesArtístiques

Des del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) entenem l’art i els processos de creació contemporània com a instruments d’expressió, però també de comprensió i reflexió de la realitat. I de la mateixa manera entenem l’educació artística com una ferramenta primordial en els processos d’aprenentatge.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és incorporar els llenguatges de la creació contemporània en els processos d’aprenentatge ampliant l’àmbit professional dels creadors, per mitjà de la producció de tres projectes artístics col•laboratius en tres centres escolars de la Comunitat Valenciana, un per província.

Amb aquesta convocatòria es busca crear entorns de treball col•laboratius que unisquen art i educació. Els projectes seran presentats pels artistes i hauran d’involucrar la comunitat educativa, tenint en compte tant els estudiants com els professors, agents actius d’un procés de creació artística contemporània, participatiu i relacional, per mitjà del qual atendre les demandes i necessitats d’una determinada comunitat escolar.

D’aquesta manera els projectes que es presenten han de tindre com a objectius:

  • Visibilitzar la situació dels entorns escolars per mitjà de l’aplicació de pro­cessos de creació artística contemporània.
  • Fomentar la creació artística contemporània com a ferramenta d’anàlisi i reflexió de problemàtiques socials, polítiques o de gènere en l’àmbit escolar.
  • Promoure la capacitat social de resoldre problemes per mitjà del treball en comunitat.
  • Establir relacions entre la creació artística contemporània i els àmbits d’educació formal.

Els projectes tindran una duració temporal de tres mesos, i es realitzaran en els centres escolars adherits a aquest programa, entre els mesos de setembre de 2017 i febrer de 2018, i es podran utilitzar, segons el projecte i les necessitats de cadascú, les instal•lacions disponibles, si és el cas, del MACA Museu d’Art Contemporani d’Alacant, el Centre del Carme de València i de l’EACC Espai d’Art Contemporani de Castelló.

Les sessions de treball podran variar en funció del tipus de projecte, i s’establirà un màxim de 20 hores de treball en el centre escolar en diferents sessions l’horari del qual es convindrà en cada cas segons la programació del centre escolar i l’agenda dels i de les artistes seleccionats/ades.

Els centres escolars seran seleccionats pel CMCV, per mitjà d’una convocatòria oberta per províncies, després de l’elecció dels projectes artístics, i on s’especificarà en aquesta les característiques i necessitats tècniques i materials dels projectes artístics seleccionats, així com els criteris de selecció dels centres.