Convocatòries

RESISTÈNCIES ARTÍSTIQUES. PRODUCCIÓ ARTÍSTICA EN ENTORNS EDUCATIUS

 

Termini de presentació de sol·licituds fins al 6 de maig del 2018

Objecte: 30 projectes artístics col•laboratius en 30 centres escolars de la Comunitat Valenciana.

Dotació econòmica: S’estableix una dotació econòmica total de 252.000 €, dividida en tres imports de 8.400 € per a cada un dels projectes, que es distribueixen de la manera següent:

  • 5.000 euros, impostos inclosos, destinats a la producció del projecte artístic assignat i a les depeses que d’eixa es deriven.
  • 3.000 euros, impostos inclosos, en concepte d’honoraris d’autoria.
  • Fins a 400 euros, impostos inclosos, destinats a despeses de desplaçament que de la realització del projecte es deriven.

Persones beneficiàries: Creadores i creadors, a títol individual o en col•lectius, que desenvolupen el seu treball en el camp de les practiques participatives/ relacionals/col•laboratives i pedagogies crítiques.

Bases

Formulari d’inscripció

Més informació: resistencies.cmcv@gva.es

Des del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) entenem l’art i els processos de creació contemporània com a instruments d’expressió, però també de comprensió i reflexió de la realitat. I de la mateixa manera entenem l’educació artística com una ferramenta primordial en els processos d’aprenentatge.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és incorporar els llenguatges de la creació contemporània en els processos d’aprenentatge ampliant l’àmbit professional de les creadores i creadors, per mitjà de la producció de trenta projectes artístics col•laboratius en almenys trenta centres escolars de Comunitat Valenciana.

Es seleccionaran trenta projectes, almenys la meitat dels quals correspondran a creadores o creadors amb arrelament a la Comunitat Valenciana. I es desenvoluparan en centres educatius de la Comunitat Valenciana, independentment de la seua ubicació territorial.

Amb aquesta convocatòria es busca crear entorns de treball col•laboratius que unisquen art i educació. Els projectes seran presentats per les creadores i creadors i hauran d’involucrar la comunitat educativa, tenint en compte tant els estudiants com els professors, agents actius d’un procés de creació artística contemporània, participatiu i relacional, per mitjà del qual atendre les demandes i necessitats d’una determinada comunitat escolar.