Convocatòries

TANGENT. CONVOCATÒRIA DE PROJECTES DE MEDIACIÓ CULTURAL

Esgotat termini de presentació de sol·licituds

 

Objecte:

Es busquen projectes situats en el Centre del Carme Cultura Contemporània- CCCC de València que entenguen l’educació i mediació cultural no solament com a interfície d’aproximació entre l’art i els públics sinó com a camp expandit que abasta les relacions i coneixements que creuen el museu com a dispositiu pedagògic i ciutadà en si mateix.

Se seleccionarà un projecte que tindrà un període de durada de dotze mesos, amb possibilitat de pròrroga per un període igual a l’anterior en funció de l’avaluació de resultats i la disposició econòmica de l’exercici pressupostari pertinent.

Persones beneficiàries:

Poden optar a la convocatòria educadores o educadors i mediadores o mediadors culturals agrupats en equips o col·lectius.

Almenys la meitat de les persones sol·licitants tindran lloc de naixement o residència a la Comunitat Valenciana.

Bases

Formulari d’inscripció

Més informació: didacticacmcv@gva.es

Aquesta convocatòria té com a objectiu donar suport al treball a llarg termini de professionals que situen les seues pràctiques en l’àmbit de l’educació i mediació cultural, entesa com a pràctica cultural autònoma i situada per a la comprensió dels codis de la cultura actual.

Amb els plantejaments de la cultura crítica contemporània, el discurs dels espais culturals es torna polièdric. La influència del que ens envolta és constant, per això les nostres ciutats i els espais visuals que habitem -físics i virtuals- estan constantment esguitats per informació i metainformació que persegueix definir els nostres gustos, el nostre aspecte, la nostra manera de pensar i la forma en la qual conscientment o inconscientment estem al món.

D’aquesta manera es busquen projectes situats en el Centre del Carme Cultura Contemporània- CCCC de València que entenguen l’educació i mediació cultural no solament com a interfície d’aproximació entre l’art i els públics sinó com a camp expandit que abasta les relacions i coneixements que creuen el museu com a dispositiu pedagògic i ciutadà en si mateix.

Els objectius de la convocatòria són:

  • Donar suport al desenvolupament professional d’educadores, educadors, mediadores i mediadors culturals amb projectes a llarg termini.
  • Utilitzar metodologies innovadores per al desenvolupament de projectes de mediació i educació a través de l’art d’acord a les finalitats de les accions educativa i de mediació del CCCC.
  • Dissenyar i dur a terme projectes de mediació en relació a propostes expositives del CCCC o com a accions autònomes.
  • Activar projectes que entenguen tant l’edifici com la totalitat del seu personal com a agents de mediació.
  • Abordar dinàmiques de treball amb públics inclusives, integradores i autònomes a través de la dimensió vivencial dels espais que entenguen a la ciutadania com a agent estructural de l’activitat del CCCC.
  • Participar dels processos de treball de l’equip del CCCC establint dinàmiques de col·laboració, coordinació i suport als programes públics i accions diàries del CCCC.

Se seleccionarà un projecte que tindrà un període de durada de dotze mesos, amb possibilitat de pròrroga per un període igual a l’anterior en funció de l’avaluació de resultats i la disposició econòmica de l’exercici pressupostari pertinent.

Els projectes seran presentats per equips d’almenys tres professionals que durant aquest període projectaran, desenvoluparan i implementaran les activitats de mediació proposades. Comptant amb la presència d’almenys dos integrants durant l’horari d’obertura del CCCC.