Convocatòries

Amb data de 6 de març de 2018, es reuneixen al Centre del Carme de València els integrants del jurat avaluador convocats pel Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, per a procedir a l’estudi i valoració dels projectes presentats a la convocatòria pública de Cultura Resident. Programa de Residències per a creadors en la modalitat de Mediació Cultural i seleccionar dos d’ells.

 

Integren aquest jurat:

  • Enric Mira Pastor, Professor de comunicació i psicologia social de la Universidad de Alicante (Departament de Sociologia).
  • Mª Susana García Rams, Directora del Master en Arteterapia de la Universitat Politècnica de València (Departament de Dibuix).
  • Joan Andrés Traver Martí , Vicedecà, i professor titular del Departament, Area Teoria i Història de la Educació de la Universitat Jaume I.
  • Carmen Amoraga Toledo, directora general de Cultura i Patrimoni o persona en qui delegue.
  • José Luis Pérez Pont, gerent del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

Que estudien i avaluen les vint-i-cinc propostes presentades en funció dels criteris de valoració assenyalats en aquesta convocatòria. Una volta examinats tots els projectes es passa a la fase de deliberació, quedant dos projectes seleccionats i dos en reserva, sent el resultat final, per unanimitat, el que a continuació es detalla:

  • Projectes sel•leccionats:

– Ara vindran les màquines. Anaïs Florin i Alba Herrero Garcés

– Fuga de amor. Jesús Palomino Obrero

  • Projectes en reserva:

– Subalter/a/art. Neus Lozano Sanfèlix

– Con amor al arte. Alba Cacheda González