Convocatòries

CONVOCATÒRIA CULTURA ONLINE #CMCVaCasa

 

Convocatòria en procés de valoració

La resolució amb les propostes seleccionades es comunicarà a totes les persones participants, a més de la seua publicació en el DOGV i en aquesta pàgina web.

 

Data d’inscripció: fins al 7 de maig de 2020, a les 23:59

Objecte: L’objectiu d’aquesta convocatòria és seleccionar 100 continguts culturals, tant nous com preexistents, procedents del camp de la teoria i la pràctica de les arts visuals en sentit ampli, que siguen susceptibles de ser mostrats digitalment.

Persones beneficiàries: Poden optar a la convocatòria persones nascudes o residents a la Comunitat Valenciana, així com projectes de galeries de la Comunitat Valenciana que desenvolupen el seu treball en el camp de les arts visuals en sentit ampli (teoria i pràctica).

Dotació económica: Se seleccionaràn 100 continguts culturals amb una dotació de 1.000 euros per a cadascun d’aquests.

Bases

Formulari d’inscripció

Preguntes freqüents

 

Més informació: consorcidemuseus@gva.es

 

 

 

La situació actual obliga al tancament d’espais culturals i confinament general de la ciutadania i suposa, a més de l’alentiment de l’activitat econòmica, la limitació de l’accés a la cultura, dret recollit en els arts. 20.1.b) i 44.1 de la Constitució Espanyola. Segons el que estableix en el punt 4 de la Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i entén que el compliment de les finalitats del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) inclou tant la difusió i l’accés a la cultura com evitar que la situació de paralització de l’activitat cultural supose una fallida en l’àmbit cultural de la Comunitat, amb el consegüent efecte sobre el sector de les arts visuals, el CMCV llança una convocatòria pública dirigida a les persones professionals de l’art, la investigació i el pensament nascudes o residents en la Comunitat Valenciana.

El resultat d’aquesta convocatòria permetrà al CMCV difondre en línia a través de la seua pàgina web i de xarxes socials l’activitat artística, creativa i intel·lectual que constitueix el seu fonament de servei públic en l’àmbit cultural, i alhora contribuir a la generació de continguts de creació contemporània que atenguen les necessitats de la població en aquesta extraordinària circumstància, en fer-los accessibles des de les seues llars.

Els continguts se seleccionarán d’acord amb:

  • El caràcter innovador de la proposta.
  • La capacitat d’experimentació amb llenguatges i discursos.
  • La qualitat i l’interés del projecte.
  • La contribució a la divulgació del panorama creatiu valencià.