Convocatòries

CERCLES. CONVOCATÒRIA DE MEDIACIÓ CULTURAL 2020

 

Resolució

Més informació: educacio.cmcv@gva.es

Amb data de 16 de juliol de 2020, es reuneixen els integrants del jurat avaluador convocats pel Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, per a procedir a l’estudi i valoració dels projectes presentats a la convocatòria pública de Cercles. Projectes de mediació cultural i seleccionar tres d’ells.

Integren aquest jurat Oscar Chico Garrido, Jesús Damián Martí Nadal, Luis Diego Arribas Navarro, Inmaculada Sanjuan Pérez i José Luis Pérez Pont, que estudien i avaluen les propostes presentades en funció dels criteris de valoració assenyalats en aquesta convocatòria.

Una volta examinats tots els projectes es passa a la fase de deliberació, quedant tres projectes seleccionats i tres en reserva, sent el resultat final, per unanimitat, el que a continuació es detalla:

Projectes sel·leccionats:

  • I JO NO SÓC GRETA THUMBERG. Núria Vazquez Antón – Col.lectiu Andròmines
  • INTER-ACTÚA. ARTE. IDENTIDAD Y ENTORNO. Associació cultural Fractals
  • #PLAYINK. David Gil Campesino

Projectes en reserva:

  • RESILIENCIAS. Marco Ranieri
  • ARTIVEM EL CANVI!. Miriam Chiva Celades i Laura José Iserte
  • !MIRA POR DÓNDE PISAS!. Berta Durán Verdasco – Luminaria