Educació

INTER-ACTÚA. ART, IDENTITAT I ENTORN

Cercles. Convocatòria de mediació cultural

 

Menador Espai Cultural de Castelló

Gener – Juny 2021

Associació Cultural Fractals Educació Artística

 

Resum del projecte:

Inter-ACTÚA. Art, identitat i entorn és un projecte centrat en el treball col·lectiu amb joves, per a generar un espai reflexiu que fomente el seu pensament crític i la seua integració en processos participatius de la ciutat de Castelló, partint del context creatiu i artístic actual i la implicació social.

S’estableixen 3 focus d’actuació en relació amb l’entorn: espai privat, espai comú i jo; treballats transversalment mitjançant les metodologies de la Investigació-Acció Participativa (IAP) i la Investigació Basada en les Arts (IBA).

Està enfocat des de l’Art mediambiental, com el conjunt d’intervencions en un entorn i la conjunció de qüestions ecològiques i moviments socials per a aconseguir un món més sostenible i inclusiu. Es busca, com a finalitat, que el grup de joves, com a creadors i agents socials actius, establisquen una relació entre l’entorn natural i urbà i la societat.

 

Autoría:

Fractals Educació Artística són una Associació cultural valenciana fundada en 2017 per a desenvolupar un projecte de transformació social a través de l’educació artística amb els valors de feminisme, interculturalitat i educació per a la participació.

Articulen art, educació i política per a transformar el context en una societat més cohesionada i equitativa.

Per a això desenvolupen metodologies participatives, col·laboració en xarxa i cures en Sankofa Espai Intercultural.