El programa de residències internacionals de Cultura Resident té com a objectiu possibilitar a artistes nascuts o residents a la Comunitat Valenciana el desenvolupament de projectes artístics en altres centres d’art i cultura contemporània d’àmbit internacional, així com acollir residències d’artistes d’altres països en els centres de creació del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

Aquests intercanvis es realitzen gràcies a acords amb centres internacionals d’art i cultura contemporània de diferents tipus, i les residències tenen una durada d’un a tres mesos.

Amb aquest programa iniciat el 2019, es vol donar suport a la creació d’artistes del context valencià i la internacionalització dels seus projectes, acollir pràctiques d’artistes d’altres procedències per enriquir el context artístic local, i enfortir les relacions de cooperació cultural entre institucions artístiques a escala internacional.

Projectes seleccionats 2019: