Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, l’informem que les dades obtingudes d’aquest formulari seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del CONSORCI MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA amb la finalitat d’atendre les seues consultes i remetre-li informació relacionada que puga ser del seu interés. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’un escrit a la nostra adreça: C/ MUSEU NÚM. 2 (46003) VALÈNCIA.

Mentre no ens comunique el contrari, entendrem que les seues dades no han sigut modificades, que vosté es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-les per a les finalitats mencionades.

L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació d’aquesta clàusula.

 

CLÀUSULA INFORMATIVA LOPD I LSSI-CE

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, l’informem que les seues dades seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat del CONSORCI MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vosté.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’un escrit a la nostra adreça: C/ MUSEU NÚM. 2 (46003) VALÈNCIA.

Mentre no ens comunique el contrari, considerarem que les seues dades no han sigut modificades, que vosté es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que comptem amb el seu consentiment per al tractament d’aquestes.

Així mateix, i d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, en l’article 21, sol·licitem també el seu consentiment exprés per a enviar-li publicitat dels nostres productes o promocions que considerem que puguen ser del seu interés, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

L’informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic: consorcidemuseus@gva.es