Programes

Cultura Resident

Programa de residències per a creadors

Projectes

Amb la finalitat d’impulsar la creació contemporània i enfortir el teixit cultural valencià, la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana, per mitjà del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, proposa un programa de residències artístiques i ajudes a la creació que s’articula mitjançant tres convocatòries segons àmbits de treball i províncies.

El programa de residències Cultura resident seleccionarà deu projectes per a realitzar-los durant el 2018 a fi de millorar els contextos en què es desenvolupa la creació contemporània i contribuir al dinamisme dels entorns creatius en la nostra Comunitat.

La iniciativa va dirigida a agents lligats a la creació contemporània, que presenten propostes vinculades a l’experimentació i la innovació en l’àmbit de la creació intel·lectual i artística actual que estiguen en via d’investigació, que requerisquen un impuls per a la seua producció o que treballen en projectes de creació situats en contextos o amb comunitats específiques. En aquest sentit, les modalitats a què poden optar els creadors són:

Producció artística

Seleccionarà quatre projectes per a desenvolupar a Alacant.

Mediació cultural

Seleccionarà dos projectes per a desenvolupar a València.

Investigació

Seleccionarà quatre projectes per a desenvolupar a Castelló.

Estètiques Transversals – Ecosistemes de l’Oci

Convocatoria de residència artística que seleccionarà tres projectes per al seu desenvolupament a Alacant, Castelló i València.