PROGRAMES DE COL-LABORACIÓ

 

Amb el suport de: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Col·laboracions: Piedra Papel Tijera Alc, IDENSITAT, Graners de creació, Enclave Land Art i Co_Net Photo Residency

En paral·lel a les residències, des del programa Cultura Resident se secunden també una sèrie d’iniciatives locals d’entitats de caràcter independent tant en entorns urbans com rurals, que treballen amb formats de residència i amb les quals es genera una col·laboració més enllà de l’econòmic, compartint públics, sabers i articulant calendaris com són Co_Net Art (Castelló), Idensitat (València, Castelló, Alacant), Graners de Creació (província de València), Enclavament Land Art (la Vall de Gallinera, Alacant) i Piedra Papel Tijera Alc (Alacant).