El programa d’acompanyament de Cultura Resident es desenvolupa en paral·lel a les residències i té com a objectiu generar i enfortir xarxes entre artistes, mediadores, agents i contextos culturals i institucions vinculades tant al CMCV com a altres territoris. El programa s’estén més enllà de la duració concreta de les residències per a donar a conéixer en diferents plataformes els projectes seleccionats i desenvolupats en el CMCV, acompanyar als i les artistes en el procés de convocatòria, selecció, facturació, desenvolupament i presentació, i generar espais de diàleg, possibilitat i intercanvi entre les residències i el context artístic i cultural.