El programa d’acompanyament de Cultura Resident es desenvolupa en paral·lel a les residències i té com a objectiu generar i enfortir xarxes entre artistes, mediadores, agents i contextos culturals i institucions vinculades tant al CMCV com a altres territoris, i s’estén més enllà de la duració de les residències.

Es tracta d’acompanyar als i les artistes en el procés de convocatòria, selecció, facturació, desenvolupament i presentació, així generar espais de diàleg, possibilitat i intercanvi entre les residències i el context artístic i cultural.

Aquests objectius es duen a terme a partir de:

Transfències: Trobades per modalitats (mediació, producció i investigació) on participen residents de diferents edicions de Cultura Resident on es posen en connexió edicions passades amb els quals s’estan realitzant en aqueix moment per a “transferir” aprenentatges i eines de resident a resident.

Trobades Cultura resident, tant en els propis espais de residència (seguiment dels projectes, invitacions a agents culturals, artístics del context local…) així com en altres entorns que siguen interessants per a les residències en curs (inauguracions, festivals, visites a altres espais de residència…).

Open Studios: En finalitzar les residències, es realitza una presentació efímera en els espais de treball. En aquestes trobades obertes els i les residents mostren públicament els seus processos de treball, els seus possibles resultats, conviden a col·laboradors i col·laboradores i es donen a conéixer els projectes produïts en aqueixa edició de Cultura Resident.

A part de les residències pròpies del CMCV, el programa d’acompanyament també es relaciona amb diverses entitats independents i programes de residència del teixit local de València, Castelló i Alacant, així com d’altres contextos estatals i internacionals d’àmbit urbà i rural, que desenvolupen programes de residència recolzats pel CMCV. Amb aquests programes s’estableixen relacions més enllà del suport econòmic; es comparteixen objectius comuns amb Cultura Resident i es donen moments d’encreuament i intercanvi entre residents d’aquestes iniciatives i les pròpies organitzacions que les impulsen.