El programa d’acompanyament de Cultura Resident es desenvolupa en paral·lel a les residències i té com a objectiu generar i enfortir xarxes entre artistes, mediadores, agents, contextos culturals i institucions vinculades tant al Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana com a altres territoris.

Es tracta d’acompanyar als i les artistes en el procés de convocatòria, selecció, facturació, desenvolupament de processos i obertura dels seus projectes, així com generar espais de diàleg, possibilitat i intercanvi entre les residències i el context artístic i cultural. Des del programa d’acompanyament es connecten les residències amb persones, esdeveniments i trobades que aporten agenda i contactes a les residències, potenciant enriquir no sols l’experiència de les residents, sinó suposar un retorn cap al context local participant en la vida cultural i artística i connectant a artistes de diferents contextos.

El programa s’articula a partir de diferents trobades que varien segons cada edició, amb la voluntat d’incorporar diferents veus i perfils del teixit artístic i cultural, connectar residents de diferents edicions i convidar a diversos professionals que es connecten amb les pràctiques de les residències seleccionades en cada edició.

D’aquesta manera, un aspecte clau de l’acompanyament són les trobades de seguiment i intercanvi de processos, les trobades amb agents culturals, Studio Visits i connexió amb espais de l’àmbit contemporani local. Aquestes trobades estan pensades per als projectes d’una mateixa modalitat en els quals compartir el seu processos de producció i pensament, generant un entorn d’intercanvi, aprenentatge i suport. Les trobades es realitzen tant en els propis espais de residència, així com en altres entorns proposats pels residents que siguen interessants o significatius per a les residències en curs. Les visites professionals als estudis de residència, es pensen com un moment per al vincle i l’aprofundiment dels projectes gràcies a la trobada amb diferents perfils que treballen en el context cultural, artístic i de pensament de l’entorn local, ja siga des de l’àmbit independent, institucional o l’acadèmia.

Finalment, els Open Studios són el moment d’obertura de les residències, en els quals es realitza una presentació efímera en els espais de treball. En aquestes trobades obertes els i les residents mostren públicament els seus processos de treball, els seus possibles resultats, conviden a col·laboradors i col·laboradores i es donen a conéixer els projectes produïts en eixa edició de Cultura Resident.

A part de les residències pròpies del CMCV, el programa d’acompanyament també es relaciona amb diverses entitats independents i programes de residència del teixit local de València, Castelló i Alacant, així com altres contextos estatals i internacionals àmbit urbà i rural, que desenvolupen programes de residència secundats pel CMCV. Amb aquests programes s’estableixen relacions més enllà del suport econòmic; es comparteixen objectius comuns amb Cultura Resident i es donen moments d’encreuament i intercanvi entre residents d’aquestes iniciatives i les pròpies organitzacions que les impulsen.