El programa d’acompanyament de Cultura Resident es desenvolupa en paral·lel a les residències i té com a objectiu generar i enfortir xarxes entre artistes, mediadores, agents, contextos culturals i institucions vinculades tant al CMCV com a altres territoris.

Es tracta d’acompanyar als i les artistes en el procés de convocatòria, selecció, facturació, desenvolupament i obertura dels seus projectes, així com generar espais de diàleg, possibilitat i intercanvi entre les residències i el context artístic i cultural.

El programa s’articula a partir de:

Transfències: trobades per modalitats (mediació, producció, investigació i internacional) on participen residents de diferents edicions de Cultura Resident. Aquestes trobades es realitzen a l’inici de les residències i s’entenen com una oportunitat per a posar en connexió edicions passades amb les que tot just comencen on “transferir” aprenentatges i eines de resident a resident. També, en aquestes trobades es generen vincles, col·laboracions i afectes entre residents de diverses edicions, geografíes i pràctiques, i al seu torn, suposen una tret d’eixida de les residències seleccionades en la darrera convocatòria.

Seguiment i intercanvi de processos: Es tracta de trobades amb els projectes d’una mateixa modalitat on els residents comparteixen el seu procés de producció i pensament, generant un entorn d’intercanvi, aprenentatge i suport. Les trobades es realitzen tant en els propis espais de residència així com en altres entorns proposats pels residents que siguen interessants o significatius per a les residències en curs.

Trobades amb agents culturals i visites a espais de l’àmbit contemporani: Des del programa d’acompanyament es connecten les residències amb diverses persones i esdeveniments que aporten agenda i contactes a les residències. Amb aquestes visites també es potencia enriquir no només l’experiència del resident, sino suposar un retorn cap al context local participant en la vida cultural i artísica i connectant artistes de diferents contextos.

Studio Visits: Visites als estudis de residència per part de diferents perfils que treballen en el context cultural, artístic i de pensament de l’entorn local, des de l’àmbit independent, institucional i l’acadèmia. Aquestes visites es donen just a la meitat del desenvulupament de les residències, servint no només per a general feedback i aportar contingut als projectes per part de professsionals del comissariat, la gestió cultural o la investigació, sinó també són l’avantsala dels Open Studio de cada context. Els Studio Visits també estan oberts a totes les persones que vulguen conéixer el desenvolupament dels projectes al seu estat més processual.

Open Studios: En finalitzar les residències, es realitza una presentació efímera en els espais de treball. En aquestes trobades obertes els i les residents mostren públicament els seus processos de treball, els seus possibles resultats, conviden a col·laboradors i col·laboradores i es donen a conéixer els projectes produïts en aqueixa edició de Cultura Resident.

Programes de col·laboració: A part de les residències pròpies del CMCV, el programa d’acompanyament també es relaciona amb diverses entitats independents i programes de residència del teixit local de València, Castelló i Alacant, així com d’altres contextos estatals i internacionals d’àmbit urbà i rural, que desenvolupen programes de residència recolzats pel CMCV. Amb aquests programes s’estableixen relacions més enllà del suport econòmic; es comparteixen objectius comuns amb Cultura Resident i es donen moments d’encreuament i intercanvi entre residents d’aquestes iniciatives i les pròpies organitzacions que les impulsen.