David Trujillo Ruiz

Doctor en Belles arts. Primer Premi Extraordinari Nacional de la Llicenciatura de Belles arts en el 2004 i la Beca FPU del Ministeri d’Educació i Ciència (2005/2009) adscrita a la Universitat Miguel Hernández (UMH). El seu treball, com a conseqüència de la seua recerca artística, ha sigut exhibit en diferents galeries i fires internacionals.

Alicante ghost soundscape, a Hertzian tale.

El proyecte Alicante ghost soundscape, a Hertzian tale té com a objectiu principal revelar, conceptualitzar i traduir l’espai de la ciutat contemporània, que està sent inundat per les ones dels nous dispositius sense fils de comunicació i les seues tecnologies, mostrant els seus límits, funcionaments i perills, a través de la sonificació (transformant l’invisible de l’espai hertziano a través del so); o dit d’altra manera, fent perceptible de forma sonora, les dades que viatgen en les ones portadores, la contaminació electromagnètica i les ones naturals sense modular.

www.alicanteghostsoundscape.com