Educació

TRANSVERSALIA 2021. ART I CARTOGRAFIA CRÍTICA A L’AULA

Taller per a professorat.

 

Data: 11 i 12 de febrer, 29 de març i 8 maig.

Duració: 20 hores.

Hora: Els 3 primers cursos, des de les 18.00 fins a les 20.00, i l’últim, des de les 11.00 fins a la 13.00.

Lloc: Online.

Tipus de públic: Professorat de secundària.

Places: 40.

Organitza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

Col·labora: Cefire Específic d’Àmbit Artístic Expressiu.

Web Transversalia

Inscripcions

Activitat gratuïta (amb inscripció prèvia)

En els últims anys han aparegut pràctiques artístiques transversals que des del treball de camp, la geografia creativa i la cartografia crítica s’han ocupat d’analitzar les problemàtiques comunes, reinterpretar la naturalesa i proposar una sort d’alternatives sostenibles enfront de la crisi mediambiental mundial. Aquest t curs té com a objectiu oferir un marc teòric que ens permeta situar les aportacions en aquesta línia més significatives, així com explorar de manera pràctica diferents tipologies cartogràfiques i metodologies de treball susceptibles de ser aplicades en contextos educatius.

Es treballaran els contiguts següents:

  • El mapa com a instrument per a l’exploració del territori: mapes afectius, mapes de memòria, mapes de recorreguts, etc..

  • Creació artística i creació de mapes.

  • La cartografia crítica: artistes, instruments i experiències.

  • Processos i metodologies de mapatge.

  • Proposta metodològica per a la introducció de la cartografia crítica a l’aula.