Educació

CCCC_ARQUITECTURAIPEDAGOGIA

MABEL LÓPEZ ALBORS

 

Lloc: www.consorcimuseus.gva.es

Data: 2 d’abril

Organitza: Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Col·labora: Arquilecturas

Públic: Tots els públics

 

Entrevista

 

L’espai com a tercer docent. Obrim debat entorn de la manera d’habitar els espais a l’escola, la cultura i la casa. Ens preguntem com ens apropiem dels espais, de quina forma intervenen en els processos d’aprenentatge, què ens aporten o si aprenem millor en entorns amables. A través de xicotets vídeos realitzats a alguns agents imprescindibles de l’educació, l’arquitectura i l’art anirem compartint altres punts de vista que ens podran ser molt útils a l’hora d’habitar la nostra casa.

Aquesta setmana preguntem a Mabel López Albors, directora del Centre de Formació de Professorat (CEFIRE) d’Educació Infantil de la Comunitat Valenciana (CEFIRE): Què podem aportar a les famílies amb xiquetes i xiquets en l’etapa 0-3 en aquests dies?